A Bracket 2017 Jupiter Seafood

Updated 8:31am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Steve Haseeb (1)
(bye) (32)
Justin Ron (17)
1
Marsha Kelly (16)
John Billy (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Brett Scott (8)
David Sam (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Zack T Clark Joe (12)
Rob April (13)
5
Scott Jay (20)
(bye) (29)
Tanner Ashton (4)
Trey Bo (3)
(bye) (30)
Ken Tex (19)
4
Kenny Matthew (14)
Clayton Nick (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Rosie Davis (6)
Josh Jimmy (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Chris Chad (10)
David Andy (15)
2
Kevin Jarrett (18)
(bye) (31)
Cole Chase (2)
Steve Haseeb (1)
A
4
Justin Ron (17)
John Billy (9)
B
6
Brett Scott (8)
David Sam (5)
C
5
Zack T Clark Joe (12)
Rob April (13)
D
6
Tanner Ashton (4)
Trey Bo (3)
E
2
Ken Tex (19)
Clayton Nick (11)
F
3
Rosie Davis (6)
Josh Jimmy (7)
G
7
Chris Chad (10)
David Andy (15)
H
7
Cole Chase (2)
Steve Haseeb (1)
I
7
Brett Scott (8)
David Sam (5)
J
1
Tanner Ashton (4)
Trey Bo (3)
K
2
Clayton Nick (11)
Josh Jimmy (7)
L
6
Cole Chase (2)
Steve Haseeb (1)
M
2
Tanner Ashton (4)
Trey Bo (3)
N
1
Josh Jimmy (7)
Tanner Ashton (4)
O
3
Trey Bo (3)
Tanner Ashton (4)
7
Trey Bo (3)
Tanner Ashton (4)
(bye) (32)
Marsha Kelly (16)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
Scott Jay (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
Kenny Matthew (14)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
Kevin Jarrett (18)
(bye) (31)
Marsha Kelly (16)
H
3
David Andy (15)
(bye) (25)
G
Chris Chad (10)
(bye) (21)
F
Rosie Davis (6)
Scott Jay (20)
E
4
Ken Tex (19)
Kenny Matthew (14)
D
1
Rob April (13)
(bye) (27)
C
Zack T Clark Joe (12)
(bye) (23)
B
John Billy (9)
Kevin Jarrett (18)
A
5
Justin Ron (17)
David Andy (15)
5
Chris Chad (10)
Rosie Davis (6)
7
Ken Tex (19)
Kenny Matthew (14)
6
Zack T Clark Joe (12)
John Billy (9)
1
Justin Ron (17)
Chris Chad (10)
J
3
David Sam (5)
Ken Tex (19)
I
1
Brett Scott (8)
Zack T Clark Joe (12)
L
2
Cole Chase (2)
Justin Ron (17)
K
6
Clayton Nick (11)
David Sam (5)
2
Brett Scott (8)
Cole Chase (2)
4
Clayton Nick (11)
David Sam (5)
N
4
Josh Jimmy (7)
Cole Chase (2)
M
5
Steve Haseeb (1)
Josh Jimmy (7)
3
Steve Haseeb (1)
Josh Jimmy (7)
O
5
Trey Bo (3)
Trey Bo (3)

1st

  Tanner Ashton (4)

2nd

  Trey Bo (3)

3rd

  Josh Jimmy (7)

4th

  Steve Haseeb (1)

5th

  David Sam (5)

  Cole Chase (2)

7th

  Brett Scott (8)

  Clayton Nick (11)

9th

  Chris Chad (10)

  Ken Tex (19)

  Zack T Clark Joe (12)

  Justin Ron (17)

13th

  David Andy (15)

  Rosie Davis (6)

  Kenny Matthew (14)

  John Billy (9)

17th

  Marsha Kelly (16)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  Scott Jay (20)

  Rob April (13)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  Kevin Jarrett (18)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (29)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (31)

Final

Tanner Ashton (4) W vs.
Trey Bo (3) L 7 17:35:08

Elimination Final

Josh Jimmy (7) L vs.
Trey Bo (3) W 5 15:20

Elimination Semi-final

Josh Jimmy (7) W vs.
Steve Haseeb (1) L 3 16:43

Winners Final

Tanner Ashton (4) W vs.
Trey Bo (3) L 3 07:01

Elimination 6

Cole Chase (2) L vs.
Steve Haseeb (1) W 5 17:52

David Sam (5) L vs.
Josh Jimmy (7) W 4 12:29

Elimination 5

Cole Chase (2) W vs.
Clayton Nick (11) L 4 10:28

David Sam (5) W vs.
Brett Scott (8) L 2 23:19

Winners Semi-finals

Steve Haseeb (1) L vs.
Tanner Ashton (4) W 2 10:56

Trey Bo (3) W vs.
Josh Jimmy (7) L 1 13:36

Elimination 4

Chris Chad (10) L vs.
David Sam (5) W 3 09:10

Justin Ron (17) L vs.
Clayton Nick (11) W 6 11:28

Ken Tex (19) L vs.
Brett Scott (8) W 1 18:04

Zack T Clark Joe (12) L vs.
Cole Chase (2) W 2 12:19

Elimination 3

David Andy (15) L vs.
Chris Chad (10) W 5 17:37

John Billy (9) L vs.
Justin Ron (17) W 1 20:19

Kenny Matthew (14) L vs.
Zack T Clark Joe (12) W 6 14:27

Rosie Davis (6) L vs.
Ken Tex (19) W 7 25:48

Winners 2

David Sam (5) L vs.
Tanner Ashton (4) W 1 08:31

Josh Jimmy (7) W vs.
Cole Chase (2) L 6 11:05

Steve Haseeb (1) W vs.
Brett Scott (8) L 7 15:24

Trey Bo (3) W vs.
Clayton Nick (11) L 2 12:13

Elimination 2

(bye) (21) L vs.
Rosie Davis (6) W 46:43

(bye) (23) L vs.
John Billy (9) W 32:29

(bye) (25) L vs.
Chris Chad (10) W 25:19

(bye) (27) L vs.
Zack T Clark Joe (12) W 56:15

Kenny Matthew (14) W vs.
Rob April (13) L 1 08:09

Kevin Jarrett (18) L vs.
Justin Ron (17) W 5 13:25

Marsha Kelly (16) L vs.
David Andy (15) W 3 37:18

Scott Jay (20) L vs.
Ken Tex (19) W 4 40:29

Elimination 1

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 17:46

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 17:46

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 17:46

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 17:46

(bye) (30) L vs.
Kenny Matthew (14) W 38:42

(bye) (32) L vs.
Marsha Kelly (16) W 44:19

Kevin Jarrett (18) W vs.
(bye) (31) L 37:58

Scott Jay (20) W vs.
(bye) (29) L 34:59

Winners 1

Clayton Nick (11) W vs.
Rosie Davis (6) L 3 28:48

David Andy (15) L vs.
Cole Chase (2) W 7 16:20

David Sam (5) W vs.
Zack T Clark Joe (12) L 5 19:39

John Billy (9) L vs.
Brett Scott (8) W 6 14:32

Josh Jimmy (7) W vs.
Chris Chad (10) L 7 07:23

Rob April (13) L vs.
Tanner Ashton (4) W 6 09:07

Steve Haseeb (1) W vs.
Justin Ron (17) L 4 12:37

Trey Bo (3) W vs.
Ken Tex (19) L 2 22:46

Round 1

(bye) (21) L vs.
Zack T Clark Joe (12) W 17:46

(bye) (23) L vs.
Chris Chad (10) W 17:46

(bye) (25) L vs.
Brett Scott (8) W 17:46

(bye) (27) L vs.
Rosie Davis (6) W 17:46

(bye) (29) L vs.
Tanner Ashton (4) W 17:46

(bye) (31) L vs.
Cole Chase (2) W 17:46

Clayton Nick (11) W vs.
(bye) (22) L 17:46

David Andy (15) W vs.
Kevin Jarrett (18) L 2 20:06

David Sam (5) W vs.
(bye) (28) L 17:46

John Billy (9) W vs.
(bye) (24) L 17:46

Josh Jimmy (7) W vs.
(bye) (26) L 17:46

Justin Ron (17) W vs.
Marsha Kelly (16) L 1 26:30

Ken Tex (19) W vs.
Kenny Matthew (14) L 4 20:48

Rob April (13) W vs.
Scott Jay (20) L 5 17:08

Steve Haseeb (1) W vs.
(bye) (32) L 17:46

Trey Bo (3) W vs.
(bye) (30) L 17:46

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20