Egg Kid

Updated 10:04pm

None.

None.

Stephany
(bye)
Noah
Jessie
Adam
Jake
(bye)
Sammy
Riley
(bye)
Luke
Rachel
Liz
Alyssa
(bye)
Yasmin
Stephany
Noah
Adam
Sammy
Riley
Rachel
Alyssa
Yasmin
Stephany
Adam
Rachel
Yasmin
Adam
Rachel
Rachel

Final

Adam L vs.
Rachel W 00:57

Semi-finals

Rachel W vs.
Yasmin L 00:17

Stephany L vs.
Adam W 00:05

Quarter-finals

Adam W vs.
Sammy L 00:22

Alyssa L vs.
Yasmin W 00:22

Riley L vs.
Rachel W 00:46

Stephany W vs.
Noah L 00:48

Round 1

Adam W vs.
Jake L 01:11

Liz L vs.
Alyssa W 00:38

Luke L vs.
Rachel W 00:08

Noah W vs.
Jessie L 00:51

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20