Sitka Cribbage Championship

Updated 4:50am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Cheryl Vastola
(bye)
Kayla Perensovich 29
Dave Vastola
Niko Friedman
(bye)
(bye)
Rich McIntrye
Shanti Friedman
(bye)
Chis Gale 18
Cooper Gale
Steve Stiles 7
Peg Shea
(bye)
Roland Wirth
Stephen McIntyre
(bye)
Jerry Flemming
Cam O'Neill 1
Ethan Vastola
Gary Perensovich 6
(bye)
Luke Johnson
Bart Meyer
(bye)
(bye)
Billy Brown
Tammy Perensovich 12
Stacey Wayne
(bye)
Sam Baker
Cheryl Vastola
A
Kayla Perensovich 29
Niko Friedman 12
B
Rich McIntrye
Shanti Friedman 9
C
Chis Gale
Steve Stiles 15
D
Roland Wirth
Stephen McIntyre
E
Cam O'Neill 4
Gary Perensovich 20
F
Luke Johnson
Bart Meyer 3
G
Billy Brown
Tammy Perensovich 45
H
Sam Baker
Kayla Perensovich 41
I
Niko Friedman
Shanti Friedman 5
J
Steve Stiles
Cam O'Neill 28
K
Gary Perensovich
Bart Meyer 8
L
Tammy Perensovich
Kayla Perensovich
M
Shanti Friedman 14
Cam O'Neill 40
N
Bart Meyer
Shanti Friedman 24
O
Cam O'Neill
Shanti Friedman
Cam O'Neill 12
Cam O'Neill 10
Shanti Friedman
Cam O'Neill
Dave Vastola
(bye)
(bye)
(bye)
Cooper Gale
Peg Shea
(bye)
(bye)
Jerry Flemming
Ethan Vastola
(bye)
(bye)
(bye)
Stacey Wayne
(bye)
Dave Vastola 48
H
Sam Baker
(bye)
G
Billy Brown
Cooper Gale
F
Luke Johnson 23
Peg Shea 13
E
Stephen McIntyre
Jerry Flemming 11
D
Roland Wirth
Ethan Vastola 3
C
Chis Gale
(bye)
B
Rich McIntrye
Stacey Wayne 6
A
Cheryl Vastola
Dave Vastola 16
Billy Brown
Luke Johnson
Peg Shea 10
Jerry Flemming
Ethan Vastola 13
Rich McIntrye
Stacey Wayne 18
Dave Vastola 24
J
Steve Stiles
Peg Shea
I
Niko Friedman 16
Ethan Vastola
L
Tammy Perensovich 10
Stacey Wayne 2
K
Gary Perensovich
Dave Vastola 13
Niko Friedman
Tammy Perensovich
Stacey Wayne 14
Dave Vastola 4
N
Bart Meyer
Stacey Wayne
M
Kayla Perensovich 29
Dave Vastola
Kayla Perensovich 15
Kayla Perensovich
O
Cam O'Neill 12
Cam O'Neill

1st

  Cam O'Neill

2nd

  Shanti Friedman

3rd

  Kayla Perensovich

4th

  Dave Vastola

5th

  Bart Meyer

  Stacey Wayne

7th

  Niko Friedman

  Tammy Perensovich

9th

  Steve Stiles

  Peg Shea

  Ethan Vastola

  Gary Perensovich

13th

  Billy Brown

  Luke Johnson

  Jerry Flemming

  Rich McIntrye

17th

  Sam Baker

  Cooper Gale

  Stephen McIntyre

  Roland Wirth

  Chis Gale

  Cheryl Vastola

Final - Match 2

Cam O'Neill 10 W vs.
Shanti Friedman L 42:34

Final

Shanti Friedman L vs.
Cam O'Neill 12 W 44:57

Elimination Final

Kayla Perensovich L vs.
Cam O'Neill 12 W 23:12

Elimination Semi-final

Dave Vastola L vs.
Kayla Perensovich 15 W 10:11

Winners Final

Shanti Friedman 24 W vs.
Cam O'Neill L 35:49

Elimination 6

Dave Vastola 4 W vs.
Bart Meyer L 21:34

Stacey Wayne L vs.
Kayla Perensovich 29 W 25:00

Elimination 5

Dave Vastola 13 W vs.
Niko Friedman L 30:09

Tammy Perensovich L vs.
Stacey Wayne 14 W 26:00

Winners Semi-finals

Cam O'Neill 40 W vs.
Bart Meyer L 36:18

Kayla Perensovich L vs.
Shanti Friedman 14 W 21:31

Elimination 4

Dave Vastola 24 W vs.
Steve Stiles L 24:52

Ethan Vastola L vs.
Tammy Perensovich 10 W 23:04

Peg Shea L vs.
Niko Friedman 16 W 19:02

Stacey Wayne 2 W vs.
Gary Perensovich L 32:21

Elimination 3

Dave Vastola 16 W vs.
Billy Brown L 18:24

Jerry Flemming L vs.
Ethan Vastola 13 W 21:21

Luke Johnson L vs.
Peg Shea 10 W 22:17

Rich McIntrye L vs.
Stacey Wayne 18 W 44:26

Winners 2

Bart Meyer 8 W vs.
Tammy Perensovich L 24:24

Cam O'Neill 28 W vs.
Gary Perensovich L 36:34

Kayla Perensovich 41 W vs.
Niko Friedman L 33:32

Shanti Friedman 5 W vs.
Steve Stiles L 27:04

Elimination 2

Cooper Gale L vs.
Luke Johnson 23 W 24:27

Dave Vastola 48 W vs.
Sam Baker L 25:07

Ethan Vastola 3 W vs.
Chis Gale L 29:52

Jerry Flemming 11 W vs.
Roland Wirth L 40:51

Peg Shea 13 W vs.
Stephen McIntyre L 32:40

Stacey Wayne 6 W vs.
Cheryl Vastola L 30:15

Winners 1

Bart Meyer 3 W vs.
Billy Brown L 14:39

Cheryl Vastola L vs.
Kayla Perensovich 29 W 27:35

Gary Perensovich 20 W vs.
Luke Johnson L 26:48

Niko Friedman 12 W vs.
Rich McIntrye L 37:44

Shanti Friedman 9 W vs.
Chis Gale L 25:21

Stephen McIntyre L vs.
Cam O'Neill 4 W 43:22

Steve Stiles 15 W vs.
Roland Wirth L 46:06

Tammy Perensovich 45 W vs.
Sam Baker L 37:52

Round 1

Chis Gale 18 W vs.
Cooper Gale L 27:01

Ethan Vastola L vs.
Gary Perensovich 6 W 24:14

Jerry Flemming L vs.
Cam O'Neill 1 W 27:43

Kayla Perensovich 29 W vs.
Dave Vastola L 18:44

Steve Stiles 7 W vs.
Peg Shea L 25:48

Tammy Perensovich 12 W vs.
Stacey Wayne L 28:18

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20