Zbrawl // 5.3.16

Updated 4:42pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Maddye Johnson
(bye)
Jon Wettig
Six Million
Joshua Lee
Nik Davidenkoff
(bye)
(bye)
Mark Evans
Boyd McGinnis
(bye)
(bye)
Geoff Zink
Kyle Stolte
(bye)
(bye)
Antz Wettig
Ted Gunderson
(bye)
(bye)
Matt Blythe
Glenn Kunkel
(bye)
(bye)
John King
Michael Hartman
(bye)
(bye)
Samuel Scoskie
Drew Donohue (Booski)
(bye)
(bye)
Jared Baldridge
Maddye Johnson
A
Attack From Mars
Joshua Lee
Nik Davidenkoff
B
Game Of Thrones
Mark Evans
Boyd McGinnis
C
Walking Dead
Geoff Zink
Kyle Stolte
D
Medieval Madness
Antz Wettig
Ted Gunderson
E
Next Gen
Matt Blythe
Glenn Kunkel
F
Playboy
John King
Michael Hartman
G
Dolly
Samuel Scoskie
Drew Donohue (Booski)
H
Attack From Mars
Jared Baldridge
Joshua Lee
I
Next Gen
Mark Evans
Boyd McGinnis
J
Six Million
Antz Wettig
Matt Blythe
K
Walking Dead
John King
Michael Hartman
L
Game Of Thrones
Jared Baldridge
Mark Evans
M
Medieval Madness
Boyd McGinnis
Matt Blythe
N
Dolly
Jared Baldridge
Boyd McGinnis
O
Medieval Madness
Matt Blythe
Matt Blythe
Playboy
Jared Baldridge
Jared Baldridge
Walking Dead
Matt Blythe
Jared Baldridge
(bye)
Jon Wettig
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Jon Wettig
H
Playboy
Drew Donohue (Booski)
(bye)
G
Samuel Scoskie
(bye)
F
Glenn Kunkel
(bye)
E
Ted Gunderson
(bye)
D
Kyle Stolte
(bye)
C
Geoff Zink
(bye)
B
Nik Davidenkoff
(bye)
A
Maddye Johnson
Drew Donohue (Booski)
Game Of Thrones
Samuel Scoskie
Glenn Kunkel
Next Gen
Ted Gunderson
Kyle Stolte
WOZ
Geoff Zink
Nik Davidenkoff
WOZ
Maddye Johnson
Drew Donohue (Booski)
J
Dolly
Antz Wettig
Glenn Kunkel
I
Six Million
Joshua Lee
Kyle Stolte
L
Attack From Mars
Michael Hartman
Maddye Johnson
K
WOZ
John King
Drew Donohue (Booski)
Playboy
Glenn Kunkel
Kyle Stolte
WOZ
Maddye Johnson
Glenn Kunkel
N
Game Of Thrones
Jared Baldridge
Maddye Johnson
M
WOZ
Mark Evans
Jared Baldridge
Six Million
Maddye Johnson
Jared Baldridge
O
Star Wars
Boyd McGinnis
Jared Baldridge

1st

  Jared Baldridge

2nd

  Matt Blythe

3rd

  Boyd McGinnis

4th

  Maddye Johnson

5th

  Glenn Kunkel

  Mark Evans

7th

  Drew Donohue (Booski)

  Kyle Stolte

9th

  Antz Wettig

  Joshua Lee

  Michael Hartman

  John King

13th

  Samuel Scoskie

  Ted Gunderson

  Geoff Zink

  Nik Davidenkoff

17th

  Jon Wettig

Final - Match 2

Jared Baldridge W vs.
Matt Blythe L Walking Dead 13:26

Final

Matt Blythe L vs.
Jared Baldridge W Playboy 06:01

Elimination Final

Jared Baldridge W vs.
Boyd McGinnis L Star Wars 16:28

Elimination Semi-final

Jared Baldridge W vs.
Maddye Johnson L Six Million 07:52

Winners Final

Boyd McGinnis L vs.
Matt Blythe W Medieval Madness 17:23

Elimination 6

Glenn Kunkel L vs.
Jared Baldridge W Game Of Thrones 10:21

Maddye Johnson W vs.
Mark Evans L WOZ 10:48

Elimination 5

Drew Donohue (Booski) L vs.
Glenn Kunkel W Playboy 08:51

Kyle Stolte L vs.
Maddye Johnson W WOZ 08:39

Winners Semi-finals

Mark Evans L vs.
Boyd McGinnis W Medieval Madness 28:26

Matt Blythe W vs.
Jared Baldridge L Dolly 05:51

Elimination 4

Drew Donohue (Booski) W vs.
Antz Wettig L Dolly 11:33

Glenn Kunkel W vs.
Joshua Lee L Six Million 06:40

Kyle Stolte W vs.
Michael Hartman L Attack From Mars 09:00

Maddye Johnson W vs.
John King L WOZ 11:46

Elimination 3

Drew Donohue (Booski) W vs.
Samuel Scoskie L Game Of Thrones 22:48

Glenn Kunkel W vs.
Ted Gunderson L Next Gen 10:48

Kyle Stolte W vs.
Geoff Zink L WOZ 17:54

Nik Davidenkoff L vs.
Maddye Johnson W WOZ 10:03

Winners 2

Boyd McGinnis W vs.
Antz Wettig L Six Million 12:00

Joshua Lee L vs.
Mark Evans W Next Gen 11:10

Matt Blythe W vs.
John King L Walking Dead 13:02

Michael Hartman L vs.
Jared Baldridge W Game Of Thrones 07:31

Elimination 2

Jon Wettig L vs.
Drew Donohue (Booski) W Playboy 07:34

Winners 1

Boyd McGinnis W vs.
Geoff Zink L Walking Dead 16:52

Drew Donohue (Booski) L vs.
Jared Baldridge W Attack From Mars 03:51

Glenn Kunkel L vs.
John King W Playboy 16:44

Kyle Stolte L vs.
Antz Wettig W Medieval Madness 14:38

Maddye Johnson L vs.
Joshua Lee W Attack From Mars 10:16

Michael Hartman W vs.
Samuel Scoskie L Dolly 13:40

Nik Davidenkoff L vs.
Mark Evans W Game Of Thrones 10:31

Ted Gunderson L vs.
Matt Blythe W Next Gen 06:49

Round 1

Jon Wettig L vs.
Joshua Lee W Six Million 11:53

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20