Bracket Royale Free Tournament

Updated 11:31pm

Final

Lonely bois vs.
Diirtyy iDan 06:08:58

None.

TFOOM Coyote
(bye)
Gamer assassin8
benjaminn71
Sonicdesert6592
(bye)
(bye)
TFOOM Wreckless
Et Quadzz
(bye)
(bye)
Thelazypanda871
RokusRoadster
(bye)
(bye)
Asbro2004
Poke Reshi
(bye)
(bye)
Lonely bois
YABOIILOZZA0351
(bye)
(bye)
NomadicMarker7
Vargoen
(bye)
(bye)
Ameriquh
TheFRTBianchi
(bye)
(bye)
BennyTheSkid
ThatOneGuyBLM
(bye)
ChipTheGreat313
Edible Fruits 01
Bensando2654
(bye)
(bye)
Outsider1818
Diirtyy iDan
(bye)
(bye)
KLee10916
J4CO6450
(bye)
(bye)
Gheridose
Et Unknownzz
(bye)
(bye)
Doctor Death667
Twitchbrav0four
(bye)
(bye)
Strayfinn
The Dan Mac
(bye)
(bye)
Kingkiller6669
CooperWebb15
XL TRUTH LX
(bye)
sirdabking710
TFOOM Coyote
benjaminn71
Sonicdesert6592
TFOOM Wreckless
Et Quadzz
Thelazypanda871
RokusRoadster
Asbro2004
Poke Reshi
Lonely bois
YABOIILOZZA0351
NomadicMarker7
Vargoen
Ameriquh
TheFRTBianchi
BennyTheSkid
ThatOneGuyBLM
ChipTheGreat313
Bensando2654
Outsider1818
Diirtyy iDan
KLee10916
J4CO6450
Gheridose
Et Unknownzz
Doctor Death667
Twitchbrav0four
Strayfinn
The Dan Mac
Kingkiller6669
XL TRUTH LX
sirdabking710
TFOOM Coyote
TFOOM Wreckless
Et Quadzz
RokusRoadster
Lonely bois
YABOIILOZZA0351
Vargoen
BennyTheSkid
ChipTheGreat313
Bensando2654
Diirtyy iDan
Gheridose
Et Unknownzz
Strayfinn
The Dan Mac
XL TRUTH LX
TFOOM Coyote
RokusRoadster
Lonely bois
Vargoen
ChipTheGreat313
Diirtyy iDan
Et Unknownzz
XL TRUTH LX
RokusRoadster 2
Lonely bois 7
Diirtyy iDan 13
XL TRUTH LX 12
Lonely bois
Diirtyy iDan

Semi-finals

Diirtyy iDan 13 W vs.
XL TRUTH LX 12 L 43:33

RokusRoadster 2 L vs.
Lonely bois 7 W 22:39

Quarter-finals

ChipTheGreat313 L vs.
Diirtyy iDan W 30:02

Et Unknownzz L vs.
XL TRUTH LX W 16:17

Lonely bois W vs.
Vargoen L 29:10

TFOOM Coyote L vs.
RokusRoadster W 27:20

Round 3

ChipTheGreat313 W vs.
Bensando2654 L 12:18

Diirtyy iDan W vs.
Gheridose L 34:34

Et Quadzz L vs.
RokusRoadster W 18:44

Et Unknownzz W vs.
Strayfinn L 25:42

Lonely bois W vs.
YABOIILOZZA0351 L 32:04

TFOOM Coyote W vs.
TFOOM Wreckless L 13:02

The Dan Mac L vs.
XL TRUTH LX W 08:46

Vargoen W vs.
BennyTheSkid L 19:27

Round 2

Bensando2654 W vs.
Outsider1818 L 32:02

Diirtyy iDan W vs.
KLee10916 L 42:25

Et Quadzz W vs.
Thelazypanda871 L 53:11

Et Unknownzz W vs.
Doctor Death667 L 40:48

J4CO6450 L vs.
Gheridose W 48:09

Poke Reshi L vs.
Lonely bois W 22:27

RokusRoadster W vs.
Asbro2004 L 38:03

Sonicdesert6592 L vs.
TFOOM Wreckless W 38:58

TFOOM Coyote W vs.
benjaminn71 L 00:05

ThatOneGuyBLM L vs.
ChipTheGreat313 W 20:54

The Dan Mac W vs.
Kingkiller6669 L 01:16

TheFRTBianchi L vs.
BennyTheSkid W 38:12

Twitchbrav0four L vs.
Strayfinn W 48:38

Vargoen W vs.
Ameriquh L 21:33

XL TRUTH LX W vs.
sirdabking710 L 26:48

YABOIILOZZA0351 W vs.
NomadicMarker7 L 37:29

Round 1

ChipTheGreat313 W vs.
Edible Fruits 01 L 37:45

CooperWebb15 L vs.
XL TRUTH LX W 39:33

Gamer assassin8 L vs.
benjaminn71 W 01:00:11

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20