Shootout 01 Singles LV3

Updated 5:49pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Shane S
(bye)
Terry
17
Tif
Jody
(bye)
(bye)
Radley
Brayden
(bye)
(bye)
Leland
Dozer
16
Tim
(bye)
Doug
Doc
(bye)
Sonya
18
Scott V
Tristan
(bye)
(bye)
Sheryl
Ashlee
(bye)
(bye)
Cade
Shane M
15
Tom
(bye)
Josh A
Shane S
A
18
Terry
Jody
B
17
Radley
Brayden
C
15
Leland
Dozer
D
17
Doug
Doc
E
15
Scott V
Tristan
F
17
Sheryl
Ashlee
G
16
Cade
Tom
H
16
Josh A
Terry
I
15
Jody
Brayden
J
18
Dozer
Scott V
K
15
Sheryl
Ashlee
L
17
Josh A
Jody
M
15
Brayden
Scott V
N
17
Ashlee
Brayden
O
18
Scott V
Brayden
8
Scott V
Scott V
8
Brayden
Brayden
(bye)
Tif
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Tim
(bye)
(bye)
Sonya
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Shane M
(bye)
Tif
H
15
Tom
(bye)
G
Cade
(bye)
F
Tristan
Tim
E
17
Doc
Sonya
D
16
Doug
(bye)
C
Leland
(bye)
B
Radley
Shane M
A
18
Shane S
Tif
15
Cade
Tristan
18
Doc
Sonya
16
Leland
Radley
17
Shane M
Tif
J
17
Dozer
Doc
I
15
Terry
Leland
L
18
Josh A
Radley
K
18
Sheryl
Dozer
18
Terry
Josh A
15
Radley
Dozer
N
15
Ashlee
Josh A
M
18
Jody
Dozer
15
Josh A
Dozer
O
16
Scott V
Scott V

1st

  Brayden

2nd

  Scott V

3rd

  Dozer

4th

  Josh A

5th

  Ashlee

  Jody

7th

  Terry

  Radley

9th

  Tif

  Doc

  Leland

  Sheryl

13th

  Cade

  Tristan

  Sonya

  Shane M

17th

  Tom

  Tim

  Doug

  Shane S

Final - Match 2

Scott V L vs.
Brayden W 8 18:21

Final

Brayden L vs.
Scott V W 8 27:18

Elimination Final

Dozer L vs.
Scott V W 16 24:51

Elimination Semi-final

Dozer W vs.
Josh A L 15 19:51

Winners Final

Brayden W vs.
Scott V L 18 22:59

Elimination 6

Dozer W vs.
Ashlee L 15 14:59

Josh A W vs.
Jody L 18 22:46

Elimination 5

Dozer W vs.
Terry L 18 18:24

Josh A W vs.
Radley L 15 28:12

Winners Semi-finals

Jody L vs.
Brayden W 15 18:26

Scott V W vs.
Ashlee L 17 19:25

Elimination 4

Doc L vs.
Terry W 15 13:14

Leland L vs.
Josh A W 18 22:48

Radley W vs.
Sheryl L 18 18:03

Tif L vs.
Dozer W 17 16:06

Elimination 3

Radley W vs.
Shane M L 17 21:49

Sonya L vs.
Leland W 16 33:22

Tif W vs.
Cade L 15 00:06

Tristan L vs.
Doc W 18 08:54

Winners 2

Ashlee W vs.
Josh A L 17 25:52

Brayden W vs.
Dozer L 18 24:40

Scott V W vs.
Sheryl L 15 20:15

Terry L vs.
Jody W 15 19:17

Elimination 2

Shane M W vs.
Shane S L 18 00:15

Sonya W vs.
Doug L 16 01:29:17

Tif W vs.
Tom L 15 29:06

Tim L vs.
Doc W 17 12:05

Winners 1

Ashlee W vs.
Cade L 16 24:36

Brayden W vs.
Leland L 15 24:17

Doc L vs.
Scott V W 15 19:44

Dozer W vs.
Doug L 17 21:20

Jody W vs.
Radley L 17 18:11

Shane S L vs.
Terry W 18 01:06:37

Tom L vs.
Josh A W 16 15:15

Tristan L vs.
Sheryl W 17 13:45

Round 1

Dozer W vs.
Tim L 16 31:12

Shane M L vs.
Tom W 15 32:26

Sonya L vs.
Scott V W 18 44:06

Terry W vs.
Tif L 17 22:45

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20