Bassett Blind Draw

Updated 11:43am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Jeff S // Katie
(bye)
Bull // Jimmy
5
Roach // Todd P
Andrew D // Zach W
(bye)
(bye)
Teddy // Wayne M
Kayla B // Willy
(bye)
(bye)
Austin V // Big Nasty
Jacob M // Travis
(bye)
(bye)
Bailey // Stuart C
Dylan R // Lynn
(bye)
(bye)
Cassie // Jonathan H
Brandon C// Scotty G
(bye)
(bye)
Hunter P // Omarion
Ben H // Freddie
(bye)
(bye)
Charlie F // Kasey
Cody M // Tobias
(bye)
(bye)
Kk // Randall
Matt K // Olivia
(bye)
Andy T // Chris T
4
Kevin M // Romo
Amy G // Jamie S
(bye)
(bye)
Jack Starling // Matt O
Austin S // Bj D
(bye)
(bye)
Craig // Jake G
Tuck // William P
(bye)
(bye)
Eli H // John M
Billy M // Dylan Cole
(bye)
(bye)
Jack G // Shorty
Audon // Miranda
(bye)
(bye)
Glenda H // Vick
Kenny H // Logan B
(bye)
(bye)
Debo // Jordan
Samantha // Sherman
1
Ben Hylton // Wayne C
(bye)
Adam // Michelle
Jeff S // Katie
A
4
Bull // Jimmy
Andrew D // Zach W
B
2
Teddy // Wayne M
Kayla B // Willy
C
3
Austin V // Big Nasty
Jacob M // Travis
D
5
Bailey // Stuart C
Dylan R // Lynn
E
5
Cassie // Jonathan H
Brandon C// Scotty G
F
3
Hunter P // Omarion
Ben H // Freddie
G
3
Charlie F // Kasey
Cody M // Tobias
H
5
Kk // Randall
Matt K // Olivia
I
1
Kevin M // Romo
Amy G // Jamie S
J
4
Jack Starling // Matt O
Austin S // Bj D
K
1
Craig // Jake G
Tuck // William P
L
4
Eli H // John M
Billy M // Dylan Cole
M
1
Jack G // Shorty
Audon // Miranda
N
2
Glenda H // Vick
Kenny H // Logan B
O
3
Debo // Jordan
Samantha // Sherman
P
2
Adam // Michelle
Bull // Jimmy
Q
1
Andrew D // Zach W
Austin V // Big Nasty
R
2
Jacob M // Travis
Dylan R // Lynn
S
2
Brandon C// Scotty G
Ben H // Freddie
T
1
Kk // Randall
Kevin M // Romo
U
5
Jack Starling // Matt O
Craig // Jake G
V
5
Eli H // John M
Jack G // Shorty
W
4
Glenda H // Vick
Debo // Jordan
X
5
Adam // Michelle
Bull // Jimmy
Y
5
Austin V // Big Nasty
Brandon C// Scotty G
Z
4
Kk // Randall
Kevin M // Romo
AA
2
Eli H // John M
Jack G // Shorty
AB
1
Debo // Jordan
Austin V // Big Nasty
AC
2
Kk // Randall
Kevin M // Romo
AD
2
Jack G // Shorty
Austin V // Big Nasty
AE
5
Jack G // Shorty
Jack G // Shorty
3
Kk // Randall
Kk // Randall
5
Jack G // Shorty
Kk // Randall
(bye)
Roach // Todd P
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Andy T // Chris T
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Ben Hylton // Wayne C
(bye)
Roach // Todd P
P
3
Samantha // Sherman
(bye)
O
Kenny H // Logan B
(bye)
N
Audon // Miranda
(bye)
M
Billy M // Dylan Cole
(bye)
L
Tuck // William P
(bye)
K
Austin S // Bj D
(bye)
J
Amy G // Jamie S
(bye)
I
Matt K // Olivia
Andy T // Chris T
H
1
Cody M // Tobias
(bye)
G
Charlie F // Kasey
(bye)
F
Hunter P // Omarion
(bye)
E
Cassie // Jonathan H
(bye)
D
Bailey // Stuart C
(bye)
C
Kayla B // Willy
(bye)
B
Teddy // Wayne M
Ben Hylton // Wayne C
A
4
Jeff S // Katie
Samantha // Sherman
4
Kenny H // Logan B
Audon // Miranda
3
Billy M // Dylan Cole
Tuck // William P
3
Austin S // Bj D
Amy G // Jamie S
3
Matt K // Olivia
Cody M // Tobias
2
Charlie F // Kasey
Hunter P // Omarion
2
Cassie // Jonathan H
Bailey // Stuart C
4
Kayla B // Willy
Teddy // Wayne M
5
Jeff S // Katie
Samantha // Sherman
T
5
Ben H // Freddie
Audon // Miranda
S
1
Dylan R // Lynn
Tuck // William P
R
4
Jacob M // Travis
Amy G // Jamie S
Q
2
Andrew D // Zach W
Cody M // Tobias
X
3
Adam // Michelle
Hunter P // Omarion
W
2
Glenda H // Vick
Kayla B // Willy
V
2
Craig // Jake G
Jeff S // Katie
U
1
Jack Starling // Matt O
Ben H // Freddie
4
Audon // Miranda
Jacob M // Travis
1
Amy G // Jamie S
Adam // Michelle
3
Glenda H // Vick
Craig // Jake G
3
Jack Starling // Matt O
Ben H // Freddie
AB
4
Debo // Jordan
Jacob M // Travis
AA
1
Eli H // John M
Glenda H // Vick
Z
3
Brandon C// Scotty G
Craig // Jake G
Y
5
Bull // Jimmy
Ben H // Freddie
3
Jacob M // Travis
Brandon C// Scotty G
1
Craig // Jake G
Ben H // Freddie
AC
2
Kk // Randall
Craig // Jake G
AD
4
Kevin M // Romo
Kk // Randall
3
Kevin M // Romo
Kk // Randall
AE
4
Austin V // Big Nasty
Kk // Randall

1st

  Kk // Randall

2nd

  Jack G // Shorty

3rd

  Austin V // Big Nasty

4th

  Kevin M // Romo

5th

  Ben H // Freddie

  Craig // Jake G

7th

  Jacob M // Travis

  Brandon C// Scotty G

9th

  Debo // Jordan

  Eli H // John M

  Glenda H // Vick

  Bull // Jimmy

13th

  Audon // Miranda

  Amy G // Jamie S

  Adam // Michelle

  Jack Starling // Matt O

17th

  Samantha // Sherman

  Dylan R // Lynn

  Tuck // William P

  Andrew D // Zach W

  Cody M // Tobias

  Hunter P // Omarion

  Kayla B // Willy

  Jeff S // Katie

25th

  Kenny H // Logan B

  Billy M // Dylan Cole

  Austin S // Bj D

  Matt K // Olivia

  Charlie F // Kasey

  Cassie // Jonathan H

  Bailey // Stuart C

  Teddy // Wayne M

33th

  Roach // Todd P

  Andy T // Chris T

  Ben Hylton // Wayne C

Final - Match 2

Kk // Randall W vs.
Jack G // Shorty L 5 00:05

Final

Jack G // Shorty L vs.
Kk // Randall W 3 00:09

Elimination Final

Kk // Randall W vs.
Austin V // Big Nasty L 4 00:04

Elimination Semi-final

Kk // Randall W vs.
Kevin M // Romo L 3 10:10

Winners Final

Austin V // Big Nasty L vs.
Jack G // Shorty W 5 12:07

Elimination 8

Ben H // Freddie L vs.
Kk // Randall W 2 14:49

Craig // Jake G L vs.
Kevin M // Romo W 4 12:17

Elimination 7

Ben H // Freddie W vs.
Jacob M // Travis L 3 18:13

Brandon C// Scotty G L vs.
Craig // Jake G W 1 17:13

Winners Semi-finals

Austin V // Big Nasty W vs.
Kk // Randall L 2 17:00

Kevin M // Romo L vs.
Jack G // Shorty W 2 07:49

Elimination 6

Ben H // Freddie W vs.
Debo // Jordan L 4 14:14

Craig // Jake G W vs.
Bull // Jimmy L 5 15:35

Glenda H // Vick L vs.
Brandon C// Scotty G W 3 16:44

Jacob M // Travis W vs.
Eli H // John M L 1 12:49

Elimination 5

Adam // Michelle L vs.
Glenda H // Vick W 3 10:29

Ben H // Freddie W vs.
Audon // Miranda L 4 10:40

Craig // Jake G W vs.
Jack Starling // Matt O L 3 10:48

Jacob M // Travis W vs.
Amy G // Jamie S L 1 14:35

Winners 3

Brandon C// Scotty G L vs.
Kk // Randall W 4 14:10

Bull // Jimmy L vs.
Austin V // Big Nasty W 5 15:23

Jack G // Shorty W vs.
Debo // Jordan L 1 12:13

Kevin M // Romo W vs.
Eli H // John M L 2 11:26

Elimination 4

Amy G // Jamie S W vs.
Andrew D // Zach W L 2 12:58

Audon // Miranda W vs.
Dylan R // Lynn L 1 11:54

Cody M // Tobias L vs.
Adam // Michelle W 3 16:36

Hunter P // Omarion L vs.
Glenda H // Vick W 2 12:52

Jeff S // Katie L vs.
Jack Starling // Matt O W 1 08:51

Kayla B // Willy L vs.
Craig // Jake G W 2 04:43

Samantha // Sherman L vs.
Ben H // Freddie W 5 16:52

Tuck // William P L vs.
Jacob M // Travis W 4 08:54

Elimination 3

Amy G // Jamie S W vs.
Matt K // Olivia L 3 16:52

Audon // Miranda W vs.
Billy M // Dylan Cole L 3 09:57

Bailey // Stuart C L vs.
Kayla B // Willy W 4 10:05

Cody M // Tobias W vs.
Charlie F // Kasey L 2 06:54

Hunter P // Omarion W vs.
Cassie // Jonathan H L 2 09:44

Samantha // Sherman W vs.
Kenny H // Logan B L 4 11:13

Teddy // Wayne M L vs.
Jeff S // Katie W 5 09:06

Tuck // William P W vs.
Austin S // Bj D L 3 10:06

Winners 2

Austin V // Big Nasty W vs.
Jacob M // Travis L 2 08:32

Ben H // Freddie L vs.
Kk // Randall W 1 18:03

Bull // Jimmy W vs.
Andrew D // Zach W L 1 10:35

Craig // Jake G L vs.
Eli H // John M W 5 12:02

Debo // Jordan W vs.
Adam // Michelle L 5 08:46

Dylan R // Lynn L vs.
Brandon C// Scotty G W 2 11:00

Jack G // Shorty W vs.
Glenda H // Vick L 4 17:32

Kevin M // Romo W vs.
Jack Starling // Matt O L 5 15:48

Elimination 2

Andy T // Chris T L vs.
Cody M // Tobias W 1 12:23

Ben Hylton // Wayne C L vs.
Jeff S // Katie W 4 10:09

Roach // Todd P L vs.
Samantha // Sherman W 3 12:13

Winners 1

Amy G // Jamie S L vs.
Jack Starling // Matt O W 4 10:04

Andrew D // Zach W W vs.
Teddy // Wayne M L 2 16:09

Audon // Miranda L vs.
Glenda H // Vick W 2 13:16

Austin S // Bj D L vs.
Craig // Jake G W 1 04:57

Ben H // Freddie W vs.
Charlie F // Kasey L 3 10:12

Billy M // Dylan Cole L vs.
Jack G // Shorty W 1 08:50

Brandon C// Scotty G W vs.
Hunter P // Omarion L 3 09:27

Cody M // Tobias L vs.
Kk // Randall W 5 09:45

Dylan R // Lynn W vs.
Cassie // Jonathan H L 5 10:56

Jacob M // Travis W vs.
Bailey // Stuart C L 5 10:24

Jeff S // Katie L vs.
Bull // Jimmy W 4 09:39

Kayla B // Willy L vs.
Austin V // Big Nasty W 3 05:57

Kenny H // Logan B L vs.
Debo // Jordan W 3 11:29

Matt K // Olivia L vs.
Kevin M // Romo W 1 13:31

Samantha // Sherman L vs.
Adam // Michelle W 2 16:05

Tuck // William P L vs.
Eli H // John M W 4 17:49

Round 1

Andy T // Chris T L vs.
Kevin M // Romo W 4 09:51

Bull // Jimmy W vs.
Roach // Todd P L 5 10:48

Samantha // Sherman W vs.
Ben Hylton // Wayne C L 1 12:03

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20