Hockey

Updated 5:09am

Round 2

Eathan.s 1 vs.
Radyn 1 vs.
null vs.
null Radyn 13:59:10

Round 2

Brayden vs.
Colton

Carson.b vs.
Jackson

Dylan vs.
Mason

Mase

Radyn

Isahia x

Colt

Eathan x

Colton

C.b

Kalub x

Carson.b

Tate

Aaden x

Mason

C.b

Tate x

Eathan.s

C.b

Jack x

Jackson

C.b

Brayden

Carson.t x

C.t

Dylon x

Dylan

Radyn

Eathan.s

Radyn

null

null

Brayden

Colton

Carson.b

Jackson

Dylan

Mason

Round 1

Aaden 2 L vs.
Mason 3 W Tate 00:14

Brayden 10 W vs.
Carson.t 1 L C.b 00:09

Dylon 2 L vs.
Dylan 3 W C.t 00:09

Eathan 1 L vs.
Colton 6 W Colt 00:07

Jack 2 L vs.
Jackson 5 W C.b 01:25

Kalub 3 L vs.
Carson.b 12 W C.b 00:22

Radyn 2 W vs.
Isahia 1 L Mase 00:10

Tate 5 L vs.
Eathan.s 6 W C.b 00:25

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20