Battle2

Updated 3:33am

None.

Round 1

ShyGuy vs.
YugiLord
Theherionfather
(bye)
ShyGuy
YugiLord
Santiifm
(bye)
(bye)
Theugliestbaby
Imbeesu
(bye)
(bye)
Mysterious Stranger
KickA$$
(bye)
(bye)
Ippo Makunouchi
Theherionfather
Santiifm
The Grande Royale
Theugliestbaby
Imbeesu
The Grande Royale
Mysterious Stranger
KickA$$
The Grande Royale
Ippo Makunouchi
Theugliestbaby
Imbeesu
The Grande Royale
KickA$$
KickA$$

Semi-finals

Imbeesu L vs.
KickA$$ W The Grande Royale 00:11

Quarter-finals

Imbeesu W vs.
Mysterious Stranger L The Grande Royale 00:10

KickA$$ W vs.
Ippo Makunouchi L The Grande Royale 00:07

Santiifm L vs.
Theugliestbaby W The Grande Royale 00:11

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20