6PE3 Sing

Updated 9:58am

Final

Matt vs.
Emily 16:19:20

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Hannah
(bye)
Matt
Sotaro
Nandini
(bye)
(bye)
Jack
Tamara
(bye)
(bye)
Reagan
Vidisha
(bye)
(bye)
Jackson
Yoel
(bye)
(bye)
Alya
HoaYu
(bye)
(bye)
Zahira
Samah
(bye)
(bye)
Ashton
Emily
Tei
(bye)
Roman
Hannah
A
Matt
Nandini
B
Jack
Tamara
C
Reagan
Vidisha
D
Jackson
Yoel
E
Alya
HoaYu
F
Zahira
Samah
G
Ashton
Emily
H
Roman
Matt
I
Jack
Tamara
J
Vidisha
Yoel
K
HoaYu
Ashton
L
Roman
Matt
M
Vidisha
Yoel
N
Roman
Matt
O
Yoel
Matt
Emily
(bye)
Sotaro
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Tei
(bye)
Sotaro
H
Emily
(bye)
G
Samah
(bye)
F
Zahira
(bye)
E
Alya
(bye)
D
Jackson
(bye)
C
Reagan
(bye)
B
Nandini
Tei
A
Hannah
Emily
Samah
Zahira
Alya
Jackson
Reagan
Nandini
Tei
Emily
J
Tamara
Zahira
I
Jack
Jackson
L
Ashton
Tei
K
HoaYu
Emily
Jack
Ashton
HoaYu
Emily
N
Roman
Ashton
M
Vidisha
Emily
Vidisha
Emily
O
Yoel
Emily

3rd

  Yoel

4th

  Vidisha

5th

  Roman

  Ashton

7th

  Jack

  HoaYu

9th

  Tamara

  Zahira

  Jackson

  Tei

13th

  Samah

  Alya

  Reagan

  Nandini

17th

  Sotaro

  Hannah

Elimination Final

Emily W vs.
Yoel L 00:04

Elimination Semi-final

Emily W vs.
Vidisha L 00:04

Winners Final

Matt W vs.
Yoel L 00:06

Elimination 6

Ashton L vs.
Vidisha W 00:05

Emily W vs.
Roman L 00:06

Elimination 5

Ashton W vs.
HoaYu L 00:05

Emily W vs.
Jack L 02:13

Winners Semi-finals

Matt W vs.
Vidisha L 00:06

Yoel W vs.
Roman L 00:04

Elimination 4

Emily W vs.
Tamara L 00:06

Jackson L vs.
Ashton W 00:07

Tei L vs.
HoaYu W 00:09

Zahira L vs.
Jack W 00:05

Elimination 3

Emily W vs.
Samah L 01:31

Jackson W vs.
Reagan L 00:04

Nandini L vs.
Tei W 00:05

Zahira W vs.
Alya L 00:06

Winners 2

Ashton L vs.
Roman W 00:05

Matt W vs.
Jack L 00:09

Tamara L vs.
Vidisha W 00:08

Yoel W vs.
HoaYu L 00:05

Elimination 2

Sotaro L vs.
Emily W 02:59

Tei W vs.
Hannah L 03:26

Winners 1

Emily L vs.
Roman W 00:04

Hannah L vs.
Matt W 00:04

HoaYu W vs.
Zahira L 00:08

Nandini L vs.
Jack W 00:06

Samah L vs.
Ashton W 00:08

Tamara W vs.
Reagan L 00:05

Vidisha W vs.
Jackson L 00:07

Yoel W vs.
Alya L 00:10

Round 1

Emily W vs.
Tei L 03:19

Matt W vs.
Sotaro L 00:03

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20