1

Updated 12:37am

Round 1

Bobby vs.
Tammy 13:48:28

JD vs.
Bull 13:42:44

Round 1

Diane vs.
Trey

Ramsey vs.
Melissa

Sandy vs.
Coy

Winners 1

Andrew vs.
Shane M

Julian vs.
Carl

Tonya vs.
Jason

Scroll to the right to view bracket. →

Do
(bye)
Bobby
Tammy
Tonya
(bye)
(bye)
Jason
Julian
(bye)
Carl
Larry
Diane
Trey
(bye)
JR
Kevin
(bye)
Ramsey
Melissa
Sandy
Coy
(bye)
Thomas
Andrew
(bye)
(bye)
Shane M
JD
Bull
(bye)
Jeremy
Do
A
Tonya
B
Jason
Julian
C
Carl
D
JR
Kevin
E
F
Thomas
Andrew
G
Shane M
H
Jeremy
I
J
K
L
M
N
O
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Larry
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
H
(bye)
G
Larry
F
E
D
C
(bye)
B
A
J
I
L
K
N
M
O

Round 1

Carl W vs.
Larry L 00:13

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20