Smoke

Updated 8:04pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

2 Burkley Traunsa
(bye)
18 Scott Mary
5
7 Dennis Joey
14 Bethany Tracy
(bye)
(bye)
12 Chrissy Maddog
10 Thumper Neil
(bye)
5 Kurt Bob D
1
15 Matt F Smitty
6 Daniel Q
2
21 Steve Slack
(bye)
3 Ronnie R Rich
9 Denny Shon
(bye)
13 Todd Donald
4
16 Tom Mark
4 Randy Brad
(bye)
(bye)
17 Wayne Dave W
20 Cameron Amber
(bye)
(bye)
1 Justin S Jeff U
11 Jason Julio
3
19 Bob B Gene
(bye)
8 Rodney Mindy
2 Burkley Traunsa
A
1
18 Scott Mary
14 Bethany Tracy
B
4
12 Chrissy Maddog
10 Thumper Neil
C
3
5 Kurt Bob D
6 Daniel Q
D
5
3 Ronnie R Rich
9 Denny Shon
E
3
16 Tom Mark
4 Randy Brad
F
2
17 Wayne Dave W
20 Cameron Amber
G
2
1 Justin S Jeff U
11 Jason Julio
H
1
8 Rodney Mindy
2 Burkley Traunsa
I
3
12 Chrissy Maddog
5 Kurt Bob D
J
4
6 Daniel Q
9 Denny Shon
K
5
17 Wayne Dave W
20 Cameron Amber
L
5
11 Jason Julio
12 Chrissy Maddog
M
2
5 Kurt Bob D
17 Wayne Dave W
N
3
11 Jason Julio
5 Kurt Bob D
O
5
11 Jason Julio
11 Jason Julio
2
17 Wayne Dave W
17 Wayne Dave W
4
11 Jason Julio
17 Wayne Dave W
(bye)
7 Dennis Joey
(bye)
(bye)
(bye)
15 Matt F Smitty
21 Steve Slack
(bye)
(bye)
13 Todd Donald
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
19 Bob B Gene
(bye)
7 Dennis Joey
H
2
8 Rodney Mindy
(bye)
G
1 Justin S Jeff U
15 Matt F Smitty
F
4
4 Randy Brad
21 Steve Slack
E
5
16 Tom Mark
13 Todd Donald
D
3
3 Ronnie R Rich
(bye)
C
10 Thumper Neil
(bye)
B
14 Bethany Tracy
19 Bob B Gene
A
1
18 Scott Mary
7 Dennis Joey
4
1 Justin S Jeff U
4 Randy Brad
3
21 Steve Slack
3 Ronnie R Rich
1
10 Thumper Neil
14 Bethany Tracy
2
18 Scott Mary
7 Dennis Joey
J
4
6 Daniel Q
21 Steve Slack
I
3
2 Burkley Traunsa
3 Ronnie R Rich
L
1
20 Cameron Amber
18 Scott Mary
K
4
9 Denny Shon
6 Daniel Q
1
21 Steve Slack
3 Ronnie R Rich
2
9 Denny Shon
21 Steve Slack
N
4
17 Wayne Dave W
3 Ronnie R Rich
M
1
12 Chrissy Maddog
17 Wayne Dave W
4
3 Ronnie R Rich
17 Wayne Dave W
O
1
5 Kurt Bob D
17 Wayne Dave W

1st

  17 Wayne Dave W

2nd

  11 Jason Julio

3rd

  5 Kurt Bob D

4th

  3 Ronnie R Rich

5th

  21 Steve Slack

  12 Chrissy Maddog

7th

  6 Daniel Q

  9 Denny Shon

9th

  7 Dennis Joey

  2 Burkley Traunsa

  20 Cameron Amber

  18 Scott Mary

13th

  1 Justin S Jeff U

  4 Randy Brad

  10 Thumper Neil

  14 Bethany Tracy

17th

  8 Rodney Mindy

  15 Matt F Smitty

  16 Tom Mark

  13 Todd Donald

  19 Bob B Gene

Final - Match 2

17 Wayne Dave W W vs.
11 Jason Julio L 4 00:13

Final

11 Jason Julio L vs.
17 Wayne Dave W W 2 28:50

Elimination Final

17 Wayne Dave W W vs.
5 Kurt Bob D L 1 15:03

Elimination Semi-final

17 Wayne Dave W W vs.
3 Ronnie R Rich L 4 11:24

Winners Final

5 Kurt Bob D L vs.
11 Jason Julio W 5 10:40

Elimination 6

21 Steve Slack L vs.
17 Wayne Dave W W 4 21:30

3 Ronnie R Rich W vs.
12 Chrissy Maddog L 1 23:20

Elimination 5

3 Ronnie R Rich W vs.
9 Denny Shon L 2 10:59

6 Daniel Q L vs.
21 Steve Slack W 1 12:50

Winners Semi-finals

12 Chrissy Maddog L vs.
5 Kurt Bob D W 2 20:30

17 Wayne Dave W L vs.
11 Jason Julio W 3 16:12

Elimination 4

18 Scott Mary L vs.
9 Denny Shon W 4 14:05

21 Steve Slack W vs.
2 Burkley Traunsa L 3 10:41

3 Ronnie R Rich W vs.
20 Cameron Amber L 1 10:23

7 Dennis Joey L vs.
6 Daniel Q W 4 09:38

Elimination 3

14 Bethany Tracy L vs.
18 Scott Mary W 2 18:38

3 Ronnie R Rich W vs.
10 Thumper Neil L 1 18:40

4 Randy Brad L vs.
21 Steve Slack W 3 12:11

7 Dennis Joey W vs.
1 Justin S Jeff U L 4 12:35

Winners 2

2 Burkley Traunsa L vs.
12 Chrissy Maddog W 3 08:09

20 Cameron Amber L vs.
11 Jason Julio W 5 17:03

5 Kurt Bob D W vs.
6 Daniel Q L 4 11:30

9 Denny Shon L vs.
17 Wayne Dave W W 5 31:05

Elimination 2

13 Todd Donald L vs.
3 Ronnie R Rich W 3 08:43

15 Matt F Smitty L vs.
4 Randy Brad W 4 12:26

19 Bob B Gene L vs.
18 Scott Mary W 1 10:52

21 Steve Slack W vs.
16 Tom Mark L 5 12:51

7 Dennis Joey W vs.
8 Rodney Mindy L 2 18:14

Winners 1

10 Thumper Neil L vs.
5 Kurt Bob D W 3 17:58

11 Jason Julio W vs.
8 Rodney Mindy L 1 08:31

14 Bethany Tracy L vs.
12 Chrissy Maddog W 4 31:12

2 Burkley Traunsa W vs.
18 Scott Mary L 1 15:02

20 Cameron Amber W vs.
1 Justin S Jeff U L 2 11:14

4 Randy Brad L vs.
17 Wayne Dave W W 2 11:01

6 Daniel Q W vs.
3 Ronnie R Rich L 5 12:10

9 Denny Shon W vs.
16 Tom Mark L 3 10:02

Round 1

11 Jason Julio W vs.
19 Bob B Gene L 3 11:39

13 Todd Donald L vs.
16 Tom Mark W 4 10:07

18 Scott Mary W vs.
7 Dennis Joey L 5 15:39

5 Kurt Bob D W vs.
15 Matt F Smitty L 1 16:31

6 Daniel Q W vs.
21 Steve Slack L 2 18:16

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20