TOB Thursday Throwdown VFW Alvarado 1/24

Updated 4:11am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Jeremy/Ryan
(bye)
Clayton/Midget
2
Lucus/Timmy
Dobbie/Matt
(bye)
(bye)
Ken/Rick
Grant/RoRo
(bye)
(bye)
Danny/Jerry
Martin/Scott
(bye)
(bye)
Dave/Nick
Jeremy/Ryan
A
3
Lucus/Timmy
Dobbie/Matt
B
3
Ken/Rick
Grant/RoRo
C
1
Danny/Jerry
Martin/Scott
D
1
Dave/Nick
Jeremy/Ryan
E
2
Ken/Rick
Grant/RoRo
F
1
Martin/Scott
Ken/Rick
G
2
Grant/RoRo
Grant/RoRo
1
Martin/Scott
Grant/RoRo
(bye)
Clayton/Midget
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Clayton/Midget
D
2
Dave/Nick
(bye)
C
Danny/Jerry
(bye)
B
Dobbie/Matt
(bye)
A
Lucus/Timmy
Dave/Nick
2
Danny/Jerry
Dobbie/Matt
3
Lucus/Timmy
Danny/Jerry
E
3
Jeremy/Ryan
Dobbie/Matt
F
1
Martin/Scott
Jeremy/Ryan
2
Martin/Scott
Martin/Scott
G
1
Ken/Rick
Martin/Scott

1st

  Grant/RoRo

2nd

  Martin/Scott

3rd

  Ken/Rick

4th

  Jeremy/Ryan

5th

  Danny/Jerry

  Dobbie/Matt

7th

  Dave/Nick

  Lucus/Timmy

9th

  Clayton/Midget

Final

Grant/RoRo W vs.
Martin/Scott L 1 27:22

Elimination Final

Martin/Scott W vs.
Ken/Rick L 1 12:33

Elimination Semi-final

Jeremy/Ryan L vs.
Martin/Scott W 2 09:04

Winners Final

Ken/Rick L vs.
Grant/RoRo W 2 18:28

Elimination 4

Danny/Jerry L vs.
Jeremy/Ryan W 3 19:43

Dobbie/Matt L vs.
Martin/Scott W 1 11:16

Elimination 3

Dave/Nick L vs.
Danny/Jerry W 2 13:44

Dobbie/Matt W vs.
Lucus/Timmy L 3 10:08

Winners Semi-finals

Grant/RoRo W vs.
Martin/Scott L 1 28:44

Jeremy/Ryan L vs.
Ken/Rick W 2 18:08

Elimination 2

Clayton/Midget L vs.
Dave/Nick W 2 11:44

Winners 1

Dobbie/Matt L vs.
Ken/Rick W 3 30:12

Grant/RoRo W vs.
Danny/Jerry L 1 28:31

Jeremy/Ryan W vs.
Lucus/Timmy L 3 29:34

Martin/Scott W vs.
Dave/Nick L 1 14:34

Round 1

Clayton/Midget L vs.
Lucus/Timmy W 2 33:32

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20