Valentimes Day Putting

Updated 6:10am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Dom // Tyson
(bye)
Gabby // Tina
Bret // Devon
Brandon // Vargas
(bye)
(bye)
Hefty // Shmikes
Dar // Joe D
(bye)
(bye)
Chris O // Kevin 7-11
Geezus // Katie
(bye)
(bye)
Jeremy // Kurtis With A K
Dakota Dan // Hyzer Dave
(bye)
(bye)
Kenny // Kyle Linder
Tony M // Tyler
(bye)
(bye)
Greaser // Sammie
Angela // Cali Tim
(bye)
(bye)
Bogatz // Kim V
Corey H // Mr. Bill
(bye)
(bye)
Brad // Troy
Dom // Tyson
A
Bret // Devon
Brandon // Vargas
B
Hefty // Shmikes
Dar // Joe D
C
Chris O // Kevin 7-11
Geezus // Katie
D
Jeremy // Kurtis With A K
Dakota Dan // Hyzer Dave
E
Kenny // Kyle Linder
Tony M // Tyler
F
Greaser // Sammie
Angela // Cali Tim
G
Bogatz // Kim V
Corey H // Mr. Bill
H
Brad // Troy
Bret // Devon
I
Hefty // Shmikes
Chris O // Kevin 7-11
J
Geezus // Katie
Kenny // Kyle Linder
K
Tony M // Tyler
Bogatz // Kim V
L
Brad // Troy
Bret // Devon
M
Chris O // Kevin 7-11
Tony M // Tyler
N
Bogatz // Kim V
Bret // Devon
O
Bogatz // Kim V
Bret // Devon
Brad // Troy
Brad // Troy
Bret // Devon
Brad // Troy
(bye)
Gabby // Tina
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Gabby // Tina
H
Corey H // Mr. Bill
(bye)
G
Angela // Cali Tim
(bye)
F
Greaser // Sammie
(bye)
E
Dakota Dan // Hyzer Dave
(bye)
D
Jeremy // Kurtis With A K
(bye)
C
Dar // Joe D
(bye)
B
Brandon // Vargas
(bye)
A
Dom // Tyson
Corey H // Mr. Bill
Angela // Cali Tim
Greaser // Sammie
Dakota Dan // Hyzer Dave
Jeremy // Kurtis With A K
Dar // Joe D
Brandon // Vargas
Dom // Tyson
Corey H // Mr. Bill
J
Geezus // Katie
Dakota Dan // Hyzer Dave
I
Hefty // Shmikes
Jeremy // Kurtis With A K
L
Brad // Troy
Dom // Tyson
K
Kenny // Kyle Linder
Geezus // Katie
Hefty // Shmikes
Brad // Troy
Dom // Tyson
Hefty // Shmikes
N
Tony M // Tyler
Brad // Troy
M
Chris O // Kevin 7-11
Hefty // Shmikes
Brad // Troy
Brad // Troy
O
Bogatz // Kim V
Brad // Troy

1st

  Brad // Troy

2nd

  Bret // Devon

3rd

  Bogatz // Kim V

4th

  Hefty // Shmikes

5th

  Tony M // Tyler

  Chris O // Kevin 7-11

7th

  Geezus // Katie

  Dom // Tyson

9th

  Corey H // Mr. Bill

  Dakota Dan // Hyzer Dave

  Jeremy // Kurtis With A K

  Kenny // Kyle Linder

13th

  Angela // Cali Tim

  Greaser // Sammie

  Dar // Joe D

  Brandon // Vargas

17th

  Gabby // Tina

Final - Match 2

Brad // Troy W vs.
Bret // Devon L 06:59

Final

Bret // Devon L vs.
Brad // Troy W 05:23

Elimination Final

Brad // Troy W vs.
Bogatz // Kim V L 07:30

Elimination Semi-final

Hefty // Shmikes L vs.
Brad // Troy W 05:50

Winners Final

Bret // Devon W vs.
Bogatz // Kim V L 10:33

Elimination 6

Brad // Troy W vs.
Chris O // Kevin 7-11 L 09:46

Hefty // Shmikes W vs.
Tony M // Tyler L 07:23

Elimination 5

Brad // Troy W vs.
Dom // Tyson L 11:31

Geezus // Katie L vs.
Hefty // Shmikes W 11:40

Winners Semi-finals

Bret // Devon W vs.
Chris O // Kevin 7-11 L 08:56

Tony M // Tyler L vs.
Bogatz // Kim V W 10:13

Elimination 4

Corey H // Mr. Bill L vs.
Geezus // Katie W 08:22

Dakota Dan // Hyzer Dave L vs.
Hefty // Shmikes W 08:04

Dom // Tyson W vs.
Kenny // Kyle Linder L 09:15

Jeremy // Kurtis With A K L vs.
Brad // Troy W 07:01

Elimination 3

Brandon // Vargas L vs.
Dom // Tyson W 08:02

Corey H // Mr. Bill W vs.
Angela // Cali Tim L 09:24

Greaser // Sammie L vs.
Dakota Dan // Hyzer Dave W 10:35

Jeremy // Kurtis With A K W vs.
Dar // Joe D L 08:16

Winners 2

Bogatz // Kim V W vs.
Brad // Troy L 08:30

Bret // Devon W vs.
Hefty // Shmikes L 07:51

Chris O // Kevin 7-11 W vs.
Geezus // Katie L 10:29

Kenny // Kyle Linder L vs.
Tony M // Tyler W 09:20

Elimination 2

Gabby // Tina L vs.
Corey H // Mr. Bill W 10:13

Winners 1

Angela // Cali Tim L vs.
Bogatz // Kim V W 10:30

Brandon // Vargas L vs.
Hefty // Shmikes W 06:52

Corey H // Mr. Bill L vs.
Brad // Troy W 08:07

Dakota Dan // Hyzer Dave L vs.
Kenny // Kyle Linder W 09:38

Dar // Joe D L vs.
Chris O // Kevin 7-11 W 11:08

Dom // Tyson L vs.
Bret // Devon W 07:53

Geezus // Katie W vs.
Jeremy // Kurtis With A K L 10:42

Tony M // Tyler W vs.
Greaser // Sammie L 09:29

Round 1

Gabby // Tina L vs.
Bret // Devon W 09:13

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20